Adatkezelési tájékoztató

A Lányok, Asszonyok a Városért Egyesület (továbbiakban: LAVE) kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az EU 2016/679 rendelete (GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek, az egyéb jogszabályoknak, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően, az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe véve járjon el.

A LAVE ezúton tájékoztatja az érdekelteket (tagok, megbízási szerződéses partnereit), továbbá honlapjának látogatóit az általa a honlappal összefüggésben kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Az adatkezelő

A LAVE honlappal kapcsolatban személyes adatokat nem kezel, a látogatók nem kötelesek személyes adataikat megadni, a hozzászólások során megadott e-mail címek valódiságát nem ellenőrizzük, azokat nem használjuk fel semmilyen célra.

A LAVE a rendes, a pártoló, valamint a tiszteletbeli tagjainak személyes adatait kezeli. Az adatkezelés a belépési nyilatkozat kitöltésével, az Egyesület Elnökségéhez való eljuttatásával, illetve a taggá nyilvánításával, a tiszteletbeli tagi cím elfogadásával, önkéntes hozzájárulás alapján történik.

Az adatokat az Egyesület Székhelyén tárolja, biztosítja, hogy azokhoz illetéktelenek nem férjenek hozzá.

A személyes adatokra vonatkozó adatváltozást a tagok önkéntes alapon jelentik be, tagságuk megszűnésekor adataik törlésre kerülnek.

Az Egyesület esetenként Önkéntes megbízási szerződést köt azon személyekkel, akik az Egyesület tevékenységét aktívan segítik. Az Egyesület a szerződést kötő személyek személyes adatait a szerződés időtartama alatt kezeli, a szerződés megszűnésekor törli, biztosítja, hogy azokhoz illetéktelen személy hozzá ne férhessen.

Adatfeldolgozó

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

Mindenki, aki úgy véli, hogy a LAVE adatkezelése következtében sérültek a jogai, bírósághoz vagy a Hatósághoz fordulhat.